Privacyverklaring

In deze charter vindt u ons beleid met betrekking tot de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze charter heeft als doel te beschrijven hoe de Reno Energy-groep deze verschillende gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in overeenstemming met Verordening EU 2019/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Reno⸱energy neemt de bescherming van de privacy van zijn klanten en potentiële klanten zeer serieus, vandaar het bestaan van een dergelijk privacybeleid.

​Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze privacycharter strekt zich uit tot de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten van Sungevity by Reno⸱energy.

In geval van vragen over onze inzet met betrekking tot de bescherming van uw privégegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • E-mail : privacy@reno.energy  
 • Telefoon : +32 (0) 78/15 20 00 

Betekenis: “persoonsgegevens” 

​Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die direct of indirect geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en wanneer

Toegang tot onze website en de beschikbare informatie daarop is gratis en vereist niet automatisch de verzameling van uw persoonlijke gegevens.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u alleen wanneer u het offerteaanvraagformulier invult op onze website: https://www.sungevity.be/nl/ of wanneer u uitdrukkelijk vraagt door ons te worden gecontacteerd, of dit verzoek nu per telefoon, e-mail, op een beurs of anderszins wordt gedaan. In sommige gevallen verwerken wij ook gegevens die zijn verkregen via derden (aan wie u toestemming hebt gegeven voor de overdracht van bepaalde gegevens) die bovendien verplicht zijn om alle geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven en te doen naleven.

De verzamelde gegevens zijn de gegevens die u ons verstrekt en die zijn:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Alle andere informatie die u ons hebt verstrekt in het kader van onze diensten. 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, deze charter en de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

​Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens 

De verzamelde gegevens stellen ons in staat:

 • U te contacteren om een afspraak te maken met een van onze technisch-commerciële medewerkers. Dit gebeurt allemaal in het kader van het opstellen van een offerte voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Onze aanbieding is altijd gratis en vrijblijvend;
 • De opvolging van uw dossier te verzekeren in het kader van de uitvoering van de verplichtingen die ons binden en de toepassing van de contractuele en wettelijke garanties;
 • Als u het daarvoor bestemde vakje heeft aangevinkt, u te informeren over nieuwe producten en diensten die wij aanbieden en u te laten profiteren van de laatste promoties via onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk om u af te melden voor deze nieuwsbrief, en wel zonder opgave van redenen;
 • Belangrijke meldingen te verzenden, zoals contracten, facturen, betalingsherinneringen en tevredenheidsenquêtes.

De Reno⸱energy-groep garandeert u dat het verzamelen van uw persoonsgegevens strikt wordt gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden.

Verzameling en gebruik van niet-persoonlijke gegevens 

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee wij geen directe of indirecte verbinding kunnen maken met een bepaalde persoon, zoals het registratienummer van een bedrijf, geanonimiseerde en onomkeerbare gegevens of een algemeen e-mailadres zoals “info”.

Cookies

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website in uw browser wordt opgeslagen om bij een volgend bezoek aan dezelfde website te worden opgehaald.

De cookie identificeert u niet persoonlijk, maar alleen de internetbrowser van het apparaat (computer, tablet, GSM, enz.) dat u gebruikt.

Wanneer u op onze website surft, verzamelen onze servers de volgende gegevens:

 • Het IP-adres van uw computer, waarvan het laatste deel is geanonimiseerd en waar wij geen toegang toe hebben;
 • De datum en tijd van het bezoek aan de website;
 • De bekeken pagina’s;
 • Het type zoekmachine dat wordt gebruikt, maar niet de gebruikte zoekwoorden;
 • De interesses, maar alleen als u deze zelf via uw internetbrowser hebt toegestaan;
 • Het type interface dat wordt gebruikt (Windows, IOS, Android);
 • Geografische gegevens, maar gebaseerd op het geanonimiseerde IP-adres.

Er zijn twee onderverdelingen van cookies. Ten eerste kan een cookie een permanente cookie of een sessiecookie zijn. Een sessiecookie blijft alleen tijdens de internetsessie bestaan. Het wordt verwijderd zodra u de browser sluit. Een permanente cookie daarentegen wordt voor een langere periode geïnstalleerd. Het staat u echter altijd vrij om dit soort cookies te verwijderen via de instellingen of extensies van de internetbrowser die u gebruikt. Afhankelijk van het type browser dat u gebruikt, raden wij u aan kennis te nemen van de procedure die door deze browser is vastgesteld voor het verwijderen van deze cookies.

De tweede onderverdeling van cookies betreft hun doel. Er zijn zogenaamde functionele cookies die essentieel zijn voor het functioneren en het gebruik van onze website. Ze maken bijvoorbeeld het instellen van weergavevoorkeuren (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) mogelijk of stellen ons in staat de ergonomie van onze website na uw bezoek te verbeteren om uw tevredenheid en die van toekomstige bezoekers te maximaliseren. Dit type cookies vereist daarom geen voorafgaande toestemming van de gebruikers.

Er zijn ook analytische cookies die worden verzameld via Google Analytics 4. Deze verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website. Dankzij deze cookies kunnen we onze website optimaliseren om een betere ervaring voor al onze bezoekers te garanderen. Opmerking: deze cookies worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Daarom heeft de Reno⸱energy-groep besloten het gebruik van deze cookies onderworpen aan de voorafgaande toestemming van elke gebruiker.

Tot slot plaatsen sommige derden die door de Reno⸱energy-groep zijn geautoriseerd, bepaalde cookies via onze website. Deze cookies van derden bieden toegang tot bepaalde inhoud, zoals video’s, advertenties, media, foto’s, artikelen, enz. In ieder geval controleren wij te allen tijde de gegevens die door deze cookies van derden via onze website worden verzameld. Daarom heeft de Reno⸱energy-groep besloten het gebruik van deze cookies onderworpen aan de voorafgaande toestemming van elke gebruiker.

Social media 

Onze website kan functies van sociale media bevatten zoals Facebook, Instagram, Google +, enz., die hun eigen privacybeleid hebben dat wij u aanraden zorgvuldig te lezen.

Overdracht van gegevens aan derden 

Uw gegevens worden voornamelijk intern verwerkt door alle naar behoren gemachtigde medewerkers van de Reno⸱energy-groep. Het kan echter ook voorkomen dat wij bepaalde persoonsgegevens ter beschikking moeten stellen aan derden, zoals:

 • Externe dienstverleners of onderaannemers die voor Reno⸱energy werken voor de levering van onze diensten. Deze persoonsgegevens zijn meestal uw naam, adres en telefoonnummer. Ze worden bovendien alleen aan dienstverleners of onderaannemers doorgegeven voor de betreffende dienst en altijd onder controle van Reno⸱energy, die ervoor zorgt dat deze derden strikt de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens naleven;
 • Rechterlijke of openbare autoriteiten in het kader van een lopend verzoek of procedure.

De verzamelde persoonsgegevens worden echter in geen geval aan derden doorgegeven tegen vergoeding en om welke reden dan ook.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens  

Als u dat wenst, kunt u te allen tijde toegang tot uw gegevens vragen door contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon op de bovengenoemde adressen en nummers. U hebt de volgende rechten:

 • Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling: op voorwaarde dat wij u de diensten kunnen leveren waarvoor u een contract hebt afgesloten, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling van uw gegevens;
 • Recht op toegang tot gegevens: u hebt het recht om op elk moment te vragen welke gegevens zijn verzameld, gedurende welke periode en voor welk doel;
 • Recht op rectificatie van gegevens: u kunt altijd vragen om rectificatie van de verzamelde gegevens, wat wij u overigens aanraden te doen als een of meer van uw gegevens zijn gewijzigd;
 • Recht op verwijdering van gegevens: op voorwaarde dat wij u de diensten kunnen leveren waarvoor u een contract hebt afgesloten, kunt u te allen tijde vragen om verwijdering van de verzamelde gegevens;
 • Recht op beperking van het gebruik van gegevens: u kunt te allen tijde vragen om niet langer te worden onderworpen aan promotie- of marketingpraktijken of aan geautomatiseerde beslissingen (zoals het versturen van een automatische herinneringsmail);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om op elk moment uw gegevens in een leesbaar formaat te ontvangen, die u kunt doorgeven aan een derde van uw keuze.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: privacy@reno.energy, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en uw gegevens kunnen beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Beveiliging van de verzamelde gegevens 

Uw persoonsgegevens worden gecodeerd en verwerkt via ons CRM – klantbeheerplatform – ontwikkeld intern en waartoe derden geen toegang hebben.

Reno⸱energy past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om bescherming te bieden tegen verlies, misbruik, manipulatie of ongeautoriseerde toegang.

Wij zorgen er ook voor dat we alle nodige updates uitvoeren met betrekking tot onze beveiligingssystemen om mogelijke nieuwe risico’s te counteren. Omdat er echter nooit een nulrisico bestaat bij internetnavigatie, raden wij u ten zeerste aan uw apparaat te beschermen met een antivirusprogramma – of ten minste de beveiligingsinstellingen te controleren – en een erkend e-mailprogramma te gebruiken.

​Wijziging van de charter​ 

Wij behouden ons het recht voor om deze charter te wijzigen om te voldoen aan de geldende privacywetgeving of om deze aan te passen aan onze praktijken. Wij nodigen u daarom uit om deze af en toe te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Wij zullen uiteraard geen wijzigingen aanbrengen die het beschermingsniveau van uw rechten verminderen zonder uw voorafgaande toestemming.  

Contact & klachten 

Indien u, naar aanleiding van een verzoek met betrekking tot de naleving van uw rechten op uw persoonsgegevens, van mening bent dat wij onze verplichtingen volgens de geldende regelgeving niet volledig nakomen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

 • Gegevensbeschermingsautoriteit; 
 • Rue de la Presse 35, 1000 Brussel ; 
 • +32 (0)2 274 48 00 ; 
 • contact@apd-gba.be. 

Bijgewerkt op 01/07/2024