Rendement en de opbrengst van zonnepanelen

Zonnepanelen: Een slimme investering

Wat is het rendement van zonnepanelen?

Het financiële rendement van zonnepanelen geeft aan hoe gunstig een investering is. Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage en laat de verhouding tussen investering en opbrengst zien. In de meest gangbare berekening komt het rendement van zonnepanelen tussen de 8% en 14% uit over de levensduur van een zonnepanelensysteem. Daarmee is het rendement op je investering in zonnepanelen een stuk hoger dan op de bank!

Hoe bereken ik het rendement van zonnepanelen?

Met zonnepanelen bespaar je jaarlijks heel wat op je energierekening. Je wekt zelf je energie op, dus je hoeft bijna geen energie meer te kopen van een energieleverancier. Na gemiddeld 8 tot 10 jaar heb je evenveel bespaard als je oorspronkelijk hebt geïnvesteerd, en dat is precies het moment waarop jij je investering hebt terugverdiend. En daarna? Daarna profiteer je van gratis energie en ga je pas echt winst maken op je investering. Zonnepanelen liggen onder normale omstandigheden minstens 25 jaar op jouw dak te stralen. Reken je winst maar uit!

De prangende vraag is nu: "Hoe bereken ik het rendement op mijn investering in zonnepanelen?” Grofweg bereken je het rendement door de kosten af te zetten tegen de opbrengst. Een rekensommetje om dit toe te lichten:

Het gemiddelde zonnesysteem dat bij Sungevity wordt aangeschaft is een pakket van 10 tot 14 zonnepanelen. De prijs van een zo’n compleet zonnepanelensysteem ligt tussen 4.500 en 6.000 euro. Het rendement op deze investering ligt rond de 12%. Aangezien je jaarlijks een prosumententarief betaalt voor het gebruik van het net (ongeveer 350 euro), bespaar je elk jaar toch nog een flinke 400-600 euro.

Hoe komt een rendementsberekening op zonnepanelen tot stand?

Bij het berekenen van het rendement op zonnepanelen spelen een aantal factoren een rol. De opbrengst van een zonnesysteem wordt bepaald door:

  • de productiecapaciteit van het systeem (max. opwekvermogen)
  • de oriëntatie van het huis ten opzichte van het zuiden
  • hoeveelheid zonuren
  • de hellingshoek
  • de schaduw op het systeem

Naast de opbrengst spelen ook variabelen een rol zoals (de stijging van) de energieprijs, de prijs per kWh, het vervangen van de omvormer en de jaarlijkse afname in productiecapaciteit van het zonnepanelen set een rol. Niet elke leverancier neemt dezelfde cijfers mee in de berekening. Daarom kan het rendement verschillen per leverancier. Vraag altijd na waarmee rekening is gehouden in de berekening om goed te vergelijken.

Krijg een gratis rendementsberekening

Wat is de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen?

De basis van elke berekening begint met een indicatie van de hoeveelheid elektriciteit, ofwel het aantal kilowattuur (kWh), die een zonnepanelensysteem gaat produceren. Opbrengstberekeningen worden vaak gemaakt op basis van vuistregels. Een veelgebruikte vuistregel is dat de opbrengst 85% van het vermogen van een zonnepanelensysteem bedraagt. Hierbij wordt aangenomen dat de productie uitsluitend afhankelijk is van het vermogen, wat onjuist is. Ook andere factoren spelen een rol, zie hieronder.

Tip: Vraag altijd na hoe de voorspelde opbrengst wordt berekend.

Gegarandeerde opbrengst dankzij SunSure!

Wanneer jouw zonnesysteem minder elektriciteit produceert dan de SunSure van tevoren garandeert, dan krijg je van ons gedurende de eerste 10 jaar de gemiste productie terug. Wij storten dan jaarlijks een bedrag, gelijk aan het aantal gemiste kilowatturen maal de geldende energieprijs!

Krijg een adviesgesprek

Zoninstraling België

In België verschilt het aantal zonuren per locatie. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van het aantal zonuren per locatie weer in België. Zoals je kan zien, is de kust de plek in België met de meeste zonuren per jaar. Hoe verder we naar de Nederlandse en Duitse grens trekken, hoe lager het aantal zonuren. Hoe dat komt? Omdat er in het binnenland meer stapelwolken voorkomen.

Zoninstraling Belgie

Oriëntatie zonnepanelen

In België is de optimale oriëntatie van je zonnepanelen ten opzichte van de zon direct op het zuiden. Je kan je zonnepanelen ook direct op het oosten en/of het westen installeren. Het rendemementsverschil tussen direct zuid en direct west of oost installeren, ligt rond de 18%. Jouw jaaropbrengst in kWh zal dus lager liggen dan zonnepanelen op het zuiden.

Hellingshoek zonnepanelen

De optimale hellingshoek voor de opbrengst van zonnepanelen in België ligt op 35 - 36 graden. Veel schuine pannendaken hebben een andere hellingshoek. Geen probleem! Zonnepanelen installeren op een schuin pannendak kan vanaf een hellingshoek van 20 graden tot een hellingshoek van 60 graden. Ook dit levert een hoog rendement op. De jaarproductie bij een zonnesysteem met een hellingshoek van 20 graden ten opzichte van het ideaal zal ongeveer 3% minder zijn. Bij een systeem van 60 graden zal dit ongeveer 6% minder zijn.

Schaduwvorming zonnepanelen

Zonnepanelen zijn meestal in één serie of meerdere series met elkaar geschakeld. Hierdoor heeft schaduw op bepaalde zonnepanelen invloed op de werking van het gehele zonnepanelensysteem. In de opbrengstberekening moet je daarom rekening houden met schaduw van eventuele obstakels op je dak zoals dakkapellen, schoorstenen of ventilatiepijpjes.

Technisch rendement

Er zitten grote verschillen in de kwaliteit van verschillende soorten zonnepanelen. Ook neemt het vermogen van een zonnepaneel in de loop van de tijd af. Controleer de kwaliteit van het zonnepaneel en vraag bij een vergelijking na of de productie van het systeem ook opgevolgd wordt door de leverancier.

Hoe kun je het rendement verhogen van zonnepanelen?

Een optimaal rendement behalen op je investering? Een paar tips.

Reinig je zonnesysteem

Ondanks het feit dat zonnepanelen voorzien zijn van een vuilwerende coating én het feit dat het regelmatig regent in België, worden zonnepanelen toch vuil. Denk maar eens aan jouw auto: die moet je ook af en toe een wasbeurt geven, toch? Verontreinigde zonnepanelen absorberen minder zonlicht en dit leidt er uiteindelijk toe dat zonnepanelen minder stroom opwekken. Na een goede reinigingsbeurt kun je weer rekenen op een optimale opbrengst. Wat weer bijdraagt tot een hoger rendement!

Kies de juiste omvormer

Ook de keuze van je omvormer is belangrijk voor een optimaal rendement van je zonnesysteem. Een te kleine omvormer kan je opbrengst beperken, omdat je omvormer zichzelf kan uitschakelen zodra je te veel produceert. Omgekeerd verhoogt een te grote omvormer je jaarlijkse prosumententatief. Daarom is belangrijk dat het vermogen van je omvormer goed is afgestemd op het vermogen van je zonnesysteem, zodat je optimaal kan (blijven) besparen. Een professionele adviseur kan je hierover optimaal adviseren.

Maatwerk dakontwerp

Precies weten wat het rendement op je investering in zonnepanelen is? Vraag dan een maatwerk dakontwerp aan. Dan kun jij exact zien wat je jaarlijks gaat besparen en wat jouw rendement is.

Inschrijven voor een gratis advies
Hier aanmelden